Co to jest popkultura?

Za początek rozwoju kultury popularnej uznaje się rewolucję przemysłową, a także związane z nią procesy urbanizacji, unifikacji oraz umasowienia społeczeństwa. Bardzo ważną rolę miała tu także ewolucja środków masowego przekazu takich jak prasa, radio i telewizja, które stały się kanałami rozpowszechniania wzorów i treści kulturowych. Dzisiaj kultura popularna otacza nas na każdym kroku, bowiem jest kulturą masową, a na dodatek wciąż wchłania coraz to nowsze obszary i dziedziny życia człowieka. Stała się ona codziennością dlatego, że aby treści kulturowe mogły być zrozumiałe dla wszystkich, przedstawia się je w najprostszy sposób, a dzięki temu docierają one do jak największej liczby odbiorców. Jako najważniejsze cechy kultury popularnej można więc wymienić następujące: wielokulturowość, międzypokoleniowość, obejmowanie swoim zasięgiem wielu warstw społecznych. Kultura popularna jest także przedmiotem ostrej krytyki, w obrębie której zarzuca się jej niski poziom wartości, komercjalizację, brak oryginalności, antyintelektualizm, a także nastawienie na zaspokajanie najprostszych potrzeb.

Powiązane:

Wszelkie prawa zastrzeżone - 2008 - 2010. Strona porusza tematykę stacji radiowych i muzyki, która jest tam prezentowana słuchaczom.