Części mowy

Język polski nie jest łatwy do nauki. Ma on bardzo trudną i niezwykle skomplikowaną gramatykę. Jest ona ciężka do zrozumienia dla Polaków, nie mówiąc już o obcokrajowcach. Otóż obcokrajowcy mają bardzo duże problemy, by mówić poprawnie w naszym języku. Bez wątpienia największą trudność przysparza gramatyka polska. Jeżeli chodzi o części mowy to wśród nich możemy wyróżnić czasowniki, rzeczowniki, liczebniki, zaimki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, wykrzykniki, spójniki czy imiesłowy. Już tylko po samych częściach mowy widać, że język polski nie należy do łatwych języków. Jeżeli chodzi o czasownik to jest to odmienna część mowy i można śmiało powiedzieć, że jedna z najważniejszych. Równie ważną częścią mowy co czasownik jest rzeczownik. Te dwie części mowy są bez wątpienia najważniejsze i pełniące najbardziej istotne funkcje w języku polskim. Generalnie części mowy można podzielić na te, które się odmieniają jak na przykład czasownik a także na te, które nie są odmienne jak na przykład przysłówek. Obecnie wiele polskich szkół w rozkładzie zajęć umieszcza obowiązkowe języki obce. Przeważnie jest to język angielski, niemiecki, rosyjski. W niektórych szkołach można sobie wykupić również zajęcia pozalekcyjne, na których uczeń będzie poznawał tajniki języka włoskiego, hiszpańskiego czy francuskiego. Poziom nauki języka obcego w szkołach jest kwestią dyskusyjną, ale nie ulega wątpliwości, że duża część szkół nie przykłada szczególnej wagi do przedmiotów z języków obcych, które częstokroć traktowane są tam z wielkim przymrużeniem oka. Dzieci w takich szkołach lubią chodzić na język obcy, bo wiedzą, że jest to okazją do odpoczynku po matematyce czy chemii.

Powiązane:

Wszelkie prawa zastrzeżone - 2008 - 2010. Strona porusza tematykę stacji radiowych i muzyki, która jest tam prezentowana słuchaczom.