Części zdania

Jeżeli chodzi o części zdania to można wśród nich wyróżnić podmiot, orzeczenie, przydawkę, okolicznik i dopełnienie. Bez wątpienia najważniejsze części zdania to podmiot i orzeczenie. Są to te części zdania bez których nie może istnieć zdanie. I tak orzeczenie odpowiada na pytanie co robi, co się z nim dzieje. Natomiast podmiot odpowiada na pytanie kto, co. Inne części zdania mogą występować w zdaniu, ale nie muszą. Wszystko tak naprawdę zależy od zdania jak bardzo jest rozbudowane. Jeżeli chodzi o okolicznik, to jest to część zdania, która dzieli się na kilka mniejszych. Najważniejsze okoliczniki to okolicznik miejsca, czasu, sposobu i przyzwolenia. Natomiast jeśli chodzi o przydawki to odpowiadają one na pytanie jaki, jaka, jakie, czyj, czyja, czyje, który, która, które. A dopełnienia odpowiadają na te pytania co wszystkie przypadki oprócz mianownika. To wszystko może wydawać się trochę skomplikowane, ale tak naprawdę jest dosyć jasne i klarowne. Trzeba tylko zrozumieć specyfikę tego. Jakie problemy napotyka obcokrajowiec, gdy chce nauczyć się języka polskiego? Przede wszystkim problemy z wymową polskich głosek szeleszczących, które dla Niemca czy Anglika stanowią istną czarną magię. Powód jest jeden, po prostu w ich rodzimych językach nie ma czegoś takiego, nigdy nie musieli układać warg i języka w taki sposób, jak my to czynimy na co dzień. Innym problemem dla obcokrajowców jest polska gramatyka pełna wyjątków od reguł. Nie ma się co dziwić, skoro nawet my sami niejednokrotnie mamy problem z ortografią, z odmianą rzeczowników, przymiotników, z dobraniem odpowiedniej formy czasownikowej.

Powiązane:

Wszelkie prawa zastrzeżone - 2008 - 2010. Strona porusza tematykę stacji radiowych i muzyki, która jest tam prezentowana słuchaczom.