Kubizm

Przyczyn, które spowodowały, że powstał kubizmu upatruje się między innymi w poszukiwaniu przez artystów nowych form wyrazu, które pomogłyby przekazać emocje. Cechą charakterystyczną tego nurtu jest szokowanie, kubiści przeciwstawili się wyznaczonym kanonom oraz zasadą, opowiadali się za chaosem, wyzwoleniem artystycznym. Prace kubistyczne były bardzo wyzwolone i abstrakcyjne, dlatego też często prowokowały i szokowały. Ogromną inspiracją dla tego nurtu były prace Paula Cazannea. Prace artysty przepełnione były geometrycznym podejściem do otoczenia, autor uważał, że kształty występujące w naszym otoczeniu można wyrazić posługując się trzema bryłami geometrycznymi takimi jak walec, stożek czy kula. Obok inspiracji pracami Cazzanego ogromny wpływ na formę kubizmu miał czas wczesnego średniowiecza oraz sztuka afrykańska. Kubiści wyszukiwali prostych i prymitywnych form, ponieważ te najbardziej odzwierciedlały ich poglądy artystyczne. Wyróżniamy trzy fazy tego nurtu: prekubistyczną, analityczną oraz syntetyczną, podyktowane są miedzy innymi twórczością Picassa.

Powiązane:

Wszelkie prawa zastrzeżone - 2008 - 2010. Strona porusza tematykę stacji radiowych i muzyki, która jest tam prezentowana słuchaczom.