Kulturalnie wykształcony

Coraz więcej uczelni otwiera kierunek pod nazwą kulturoznawstwo. Jaki zakres problematyki podejmują owe studia i gdzie po ich ukończeniu można znaleźć pracę? Otóż kulturoznawstwo to dość młoda gałąź nauk humanistycznych, która powstała na początku XX wieku. Sam termin stanowi polski odpowiednik angielskiego okreslenia „Cultural studies”. To co ją najbardziej charakteryzuje kulturoznawstwo to fakt, że jest niezwykle multidyscyplinarne. Można w nim odnaleźć powiązanie z takimi dyscyplinami nauki jak: językoznawstwo, religioznawstwo, socjologia, filologia, filozofia, politologia, historia sztuki, psychologia czy antropologia. Do wczesnych prekursorów myśli kulturoznawczej zalicza się m. in. George’a Orwell’a, a wśród najbardziej wpływowych teoretyków z zakresu studiów kulturowych znaleźć można takie nazwiska jak: Max Weber, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Roland Barthes, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Richard Hoggart czy Antonio Gramsci. Ale gdzie po odbyciu studiów na takim kierunku można znaleźć pracę? Otóż dzięki szerokiej wiedzy w zakresie równie szeroko rozumianej kulty możemy pracować nie tylko w instytucjach z nią związanych (domy kultury, galerie, muzea, teatry), ale również agencjach PR i reklamowych oraz w mediach.

Powiązane:

Wszelkie prawa zastrzeżone - 2008 - 2010. Strona porusza tematykę stacji radiowych i muzyki, która jest tam prezentowana słuchaczom.