Dante Alighieri

Dante Alighieri to jedna z najbardziej wybitnych postaci renesansu. Przez historyków jest powszechnie uważany za ojca renesansu.Człowiek ten żył na przełomie trzynastego oraz czternastego stulecia, a zmarł w wieku lat pięćdziesięciu sześciu. Pochodził z Florencji. Jego rodzina wywodziła się z niższej arystokracji i przynależała do stronnictwa politycznego Gwelfów. Alighieri był osobą wszechstronnie wyedukowaną. Kształcił się z zakresu takich dziedzin jak teologia, retoryka, filozofia, literatura oraz gramatyka. Pod koniec trzynastego stulecia zaangażował się również mocno w polityczną działalność – wynagrodzone mu to zostało powierzeniem urzędu priora. Kiedy Gwelfowie przegrali we Florencji walkę z opozycyjnym stronnictwem, Alighieri otrzymał karę w postaci grzywny, ale nie uiścił jej. W związku z tym wydano na niego wyrok śmierci. Opuścił zatem Florencję i już nigdy do niej nie powrócił.

Powiązane:

Wszelkie prawa zastrzeżone - 2008 - 2010. Strona porusza tematykę stacji radiowych i muzyki, która jest tam prezentowana słuchaczom.