Sztuka współczesna

Sztuka współczesna odnosi się do aktualnego okresu w dziejach sztuki. Sztuka współczesna jest dość nowym nurtem, który został zapoczątkowany po drugiej wojnie światowej. Ze względu na swój krotki czas w dziejach kultury nie ulega jeszcze żadnym podziałom na pod grupy. Sztuka współczesna ma nowe i świeższe spojrzenie na sztukę, artysta już nie służy sztuce tylko rozwija swój talent dla siebie. Sztuka współczesna nie rządzi się żadnymi kanonami panuje tutaj całkowita dowolność. Artysta nie musi już tworzyć dzieł rynkowych, które są modne, posługuje się też własnymi technikami. Współczesność łączy w sobie kilka gatunków sztuki malarskiej, które dowolnie mogą się wypełniać. Współczesny rozwój sprawia, że sztuki tej nie można zakwalifikować do jednolitego kanonu. Sztuka współczesna daje artyście ogromne możliwości dzięki niej może wyrażać swoje emocje i korzystać z różnych środków wyrazu, szczególnym powodzeniem cieszy się collage, awangarda, performance czy fotomontaż.

Powiązane:

Wszelkie prawa zastrzeżone - 2008 - 2010. Strona porusza tematykę stacji radiowych i muzyki, która jest tam prezentowana słuchaczom.